Fördelar

Medicinfri botemedel

StiRoom bjuder stor mängd av hälsofördelar utan neckdelar. Användning av apparaten minskar beroende på t.ex antibioten och andra medicinkurer och bjuder helt naturligt botemedlet som det på samma tiden förbättrar hästens prestandan.

Valet av vinnare

StiRooms prestandan förbättring egenskapor gör det en perfekt apparat för travhästar. Appparaten höjer syreintagkapacitet och uthållighet samt förbättrar hästens riv. Med behandling kan man samla ihop de extrameter som vinnaren behöver.  

Lösning till muskelvärk

Muskelvärkar och kramper är vanlig för häster vilka kan försvåra åtehämtning och hindra prestanda. StiRoom minskar ödem, ont, muskelkrampor och mildrar reumatisms och bråcknäts nackdelar.

Snabb återhämtning

När kalender fyllas av tävlingar betydelse av återhämtning blir ännu viktig. Stiroom muntrar upp kroppen, påskyndar återhämtning och hindrar stress. Infrarödbastu värmer och lungnar ner hästens musklar vilket främjar återhämtning.

Förhindrande effekten

Att förebygga skador och insjukna är alltid livsviktig. Stiroom förebyggare flera sjukdomar och minskar skadarisken märkbart. Kombinationen av saltrummet och infraröd bastu utvecklar immunsystemet och förhindrar bla. förkylning, astma och allergier.

Mångsidiga fördelar

Stiroom är ett övergribande botemedel som bjuder förebyggande och skötande hjälp dessutom förutnämnd Stiroom bruder hjälp också till hudproblemer, metabola syndromet och rygproblemer. StiRoom bjuder en modern, mångsidig och effektiv behandling.


Fördelar med ett saltrum och en infraröd bastu kombinerad i ett medicinfri botemedle

Saltrummet hjälper t.ex. häst respirationsproblem samt hudproblem, förhindrar olika sjukdomar och påskyndar särläkning.

Infraröd bastu lugnar muskler, hjälper till med ryggproblem och minskar smärta.

StiRoom-enheten ger din häst dessa fördelar med båda funktionerna i samma paket. Din hästs immunsystem kommer att utvecklas, blodcirkulationen kommer att ta sig upp och återhämtningen accelererar. Med ett helt naturligt botemedel.


Kontakta oss