Historia

År 2011 grundade Jyrki Pyykkö ett av de första hästkliniker i Finland. På sitt bäst Pyykös Ekohepo-spa har skött hundratals häster i en månad. Som första i världen Ekohepo tillägde en infrarödsauna styrde till hästerna. Självklart andra moderna botemedelna hörde till företagets sortimentet t.ex ett vattenlöpband och ett saltrum.

Under arbetet på Ekohepo-spa Pyykkö noterad både saltrummets och infraröd bastus effektivitetet. Han insåg att kombinera både apparaten kan man få utöver fördelar av denna apparaten några tillägga fördelar.

Infraröd bastu optimerar andningen och drar saltpulver djupare. Salt absorberas altså medan huden eftersom infraröd bastu förbättrar ämnesomsättningen, Pyykkö berättar

Som första i världen Ekohepo tillägde en infrarödsauna styrde till hästerna.

År 2015 Pyykkö skapade den första prototypen av den apparaten vilken skulle bilda in i StiRoom efter många år i utveckling. Pyykkö förflyttade då saltrumradiatoren till infraröd bastu och började att testa apparaten med lokalt kliniken.

“Apparaten ökade både botemelednas effektivitet betydligt. Man noterad också att apparaten kunde hjälpa mer effektivt mot t.ex ond luftvägproblemen och salivsjukdomar”, Pyykkö säger.

Efter fyra år i utveckling, Pyykkö har nu en internationelt patent för StiRoom-apparaten. Företaget sikter på internationella marknaden och avsluten gör redan dessutom Finland till Sverige och Frankrike.

Där finns vid undersökning om fördelar av saltrummet och infraröd bastu. StiRoom kompinerar två påligtliga botemedeln och optimerar vidare deras funktionen.

StiRoom kompinerar två påligtliga botemedeln och optimerar vidare deras funktionen.


Jyrki Pyykkö

Jyrki Pyykkö är StiRooms utvecklare. Han grundade sitt eget hästkliniken, Ekohepo i år 2011 och har sysslat med hästar sedan dess. Pyykkö har också studierat bland annat hästmassagen och -akupunkteren. De senaste fyra åren har Pyykkö utvecklat
StiRoom-teknologi och med apparaten styr nu till internationell marknad.